VIỆN PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM VIỆT NAM 
Địa chỉ: Số 7 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội .
Điện thoại: 024.38238603 * Fax: 024.38238630 * Email: ncdt-bh@mof.gov.vn